Een frisse kijk op uw cijfers
Iedereen bekijkt de wereld op zijn manier, wij stellen scherp en leggen de focus

Accountancy

Accountancy

Het samenstellen van uw jaarrekening en bijbehorende fiscale aangiften is een vast onderdeel van onze dienstverlening.

 

Jaarrekening

Elke ondernemer heeft een jaarrekening nodig. Voor o.a. de Belastingdienst en de bank maar vooral voor zichzelf.

De jaarrekening geeft inzicht in het resultaat en het vermogen.

Belangrijker is dat de jaarrekening de basis vormt voor evaluatie van uw ondernemersvisie.

Wat was het plan, waar staan we nu en waar kunnen we bijsturen om het doel te bereiken.

Met praktische en heldere overzichten geven we u de managementinformatie die voor u van belang is.

Wij kijken graag samen met u vooruit!

 

Fiscale aangiften

De jaarrekening vormt ook de basis voor uw fiscale aangiften.

Wij zijn goed bekend met de fiscale en juridische wetten en regels. Samen zorgen wij ervoor dat u, binnen de grenzen van de wet, zo min mogelijk belasting betaalt.