klachtenregeling

Klachtenregeling

Eye accountancy doet altijd haar best, maar dat neemt niet weg dat ook wij fouten kunnen maken.

Bent u niet tevreden, dan zijn wij zeer geïnteresseerd in uw opmerkingen of suggesties over onze dienstverlening.

U kunt dat doen via een schriftelijke melding refererend aan onze klachtenregeling. 

 

We gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg.

Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld en vertrouwelijk behandeld.