algemenevoorwaarden

Algemene voorwaarden

De dienstverlening door Eye accountancy V.O.F. vindt plaats onder de algemene voorwaarden van onze beroepsorganisatie NBA

(de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants).

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam op 30 januari 2013 onder nummer 6/2013. Onderstaand kunt u onze algemene voorwaarden in pdf downloaden.

Download hier de PDF